1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


บทความล่าสุด

ดูบทความทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

03:33
สุบหานัลลอฮฺ - มันศูร อับดุลลอฮฺ
ชิอารุนา - มันศูร อับดุลลอฮฺ
อินชาอัลลอฮฺ - มันศูร อับดุลลอฮฺ
เยียวยาดวงใจ - มันศูร อับดุลลอฮฺ
สึนามิ - มันศูร อับดุลลอฮฺ
กลับสู่พระองค์ - มันศูร อับดุลลอฮฺ
เปิดใจรับสัจธรรม - มันศูร อับดุลลอฮฺ
ฉันศรัทธา - มันศูร อับดุลลอฮฺ
บารอกัลลอฮฺ - มันศูร อับดุลลอฮฺ
ผู้ถูกเลือกสรร - มันศูร อับดุลลอฮฺ
คือครอบครัวเดียวกัน - มันศูร อับดุลลอฮฺ
ดุนยาแค่ทางผ่าน - มันศูร อับดุลลอฮฺ
แมลงเม่า - สลามัต สหมิตร
แม่ - มันศูร อับดุลลอฮฺ
สิบคุณลักษณะมุมิน - มันศูร อับดุลลอฮฺ
โปรดเมตตา - สลามัต สหมิตร
ผลไม้จากอัลลอฮฺ - มันศูร อับดุลลอฮฺ
หนูมาโรงเรียน - มันศูร อับดุลลอฮฺ
หัวใจคนดื้อ - สลามัต สหมิตร
กีฬาสัมพันธ์ - สลามัต สหมิตร
มาร์ชเยาวชน - มันศูร อับดุลลอฮฺ
ลูกเสือมุสลิม - มันศูร อับดุลลอฮฺ
วันที่ต้องการ - มันศูร อับดุลลอฮฺ
ดอกไม้ PIMS - อับดุลมุญีบ พิศสุวรรณ
Prev Next Pause Play

นายอซิซ   ส่าเม๊าะ 

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ/

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 ติดต่อท่านได้ที่
 

 

นายอับดุลสุโก  ดินอะ

ผู้ช่วยผู้จัดการ 

ติดต่อท่านได้ที่   

 

  

นางซารีนา  เหล็มหวัง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ติดต่อท่านได้ที่